ACTIE OP UITLIJNINGEN / WAAROM UITLIJNEN?


Zijn Uw banden scheef afgesleten ? “trekt” Uw voertuig weg, zodat U de hele tijd moet tegen sturen ? Of staat Uw stuur “scheef” als U op een rechte baan rijdt ? Dan dient uw voertuig naar alle waarschijnlijkheid uitgelijnd te worden.

Wanneer de slijtage zich aan de ‘binnenkant’ van de band (achter in de wielkast) voor doet, en niet tijdig wordt opgemerkt, kan de band dermate verder slijten op de schouder dat de karkas letterlijk wordt ‘doorgesneden’ (rechtse afbeelding). De karkasstructuur wordt beschadigd, en de band dermate verzwakt, dat hij op deze plek zal openscheuren. We spreken hier van een klapband. Het bijregelen van de uitlijning kan deze scheve slijtage stop zetten, maar de slijtage zal ten gevolge van het regelen van de uitlijning vanzelfsprekend niet verbeteren. Dus een goede opvolging ook na de regeling van de uitlijning is een ‘must’ !Uitlijnen is specialistenwerk : ons ervaren personeel is dan ook opgeleid om – met behulp van de modernst beschikbare apparatuur – de positie van Uw wielen onder Uw voertuig weer perfect “in lijn” te brengen.

Bij uitlijning onderscheiden we 3 belangrijke wielposities die potentieel verkeerd kunnen staan :
Sporing (afbeelding : Toe in / Toe out)
Camber
Caster (het wiel staat te veel voor- of achteruit)De wielgeometrie bestaat uit het controleren en configureren van de 4 banden. 

Al kunnen deze kosten overdreven lijken, een slechte afstelling van de wielen kan invloed hebben op de levensduur van de band en extra kosten met zich meebrengen, daarnaast kunt u er last van hebben tijdens het rijden.

 

Wanneer er na een reparatie van de wielophanging of een kleine tik tegen de stoep niet wordt uitgelijnd, zal dat op verschillende manieren merkbaar zijn:

       •Het voertuig trekt naar één kant van de weg.

       •Ongewone (vroegtijdige) slijtage van de banden.

       •Het stuur staat scheef bij rechtuit rijden.

       •De banden schuren zonder duidelijke reden.

De wegstabiliteit is slecht en verandert bij elke oneffenheid op het wegdek van richting.Share: